Traducció a tots els idiomes. Vic. Agència de traduccions aulaemiAulaEmi

Traducció

 • translation-memoryAquest tipus de traducció inclou diferents tipologies textuals. Quan parlem de la traducció general, ens referim a aquells textos que no formen part de cap branca d’especialització, i que són generalment per a tots els públics, ja que estan formats amb un llenguatge proper i senzill. Poden ser textos comercials, turístics, gastronòmics, informatius, etc. Quan parlem de la traducció divulgativa, també ens referim a textos que poden anar dirigits a un públic molt ampli, i que són de caràcter divulgatiu, com podrien ser els textos periodístics. De totes maneres, els textos divulgatius es poden incloure en diferents grups textuals en funció de la seva naturalesa, i també poden ser textos especialitzats però amb una terminologia més amena per al lector, i un punt de vista lingüístic més proper a la llengua comuna. Aquests tipus de textos poden ser publicacions, pàgines web, presentacions, catàlegs d’empresa, estudis, instruccions, etc.
 • Documents que requereixen una validesa legal, o que s’han d’entregar en institucions i organismes oficials. Aquest tipus de traducció només la pot realitzar i firmar un traductor acreditat, que es denomina traductor-intèrpret jurat.

  traduccionjuradaA l’Estat espanyol els intèrprets jurats són habilitats pel Ministeri d’Afers Estrangers, que els dóna validesa per jurar traduccions (legalitzar documents) de l’idioma estranger pel qual reben l’habilitació cap a l’espanyol i viceversa. Pel que fa a les traduccions en català, a Catalunya, l’organisme encarregat d’aquestes habilitacions és la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

  A Aula Traduccions treballem amb traductors-intèrprets jurats avalats per aquestes dues institucions.

  Els tipus de documents que normalment requereixen una traducció jurada són:

  1. Partides de naixement o defunció, certificats de matrimoni, declaracions jurades, etc.
  2. Expedients i certificats acadèmics.
  3. Altra documentació jurídica, notarial i administrativa en general.
 • traduccio juridica economicaAquesta especialitat  treballa amb textos legals i financers, que contenen una terminologia específica que s’ha de conèixer i respectar a l’hora de fer la traducció.

  Pel que fa a la traducció jurídica, podem trobar textos com contractes, plecs de condicions, estatuts socials, escriptures, demandes, poders notarials, llicències, etc.

  No s’ha de confondre amb la traducció jurada, que és la traducció oficial de títols, documents, certificats, etc. que requereixen una validesa legal (Veure apartat corresponent a la “traducció jurada”).

 

 

error: El contingut està protegit!
obrir el xat
1
Contacta'ns per Whatsapp
Hola!
en què et podem ajudar?

ATENCIÓ IMPORTANT LLEGIR ABANS DE FER LA INSCRIPCIÓ

 • Per fer la inscripció cal omplir el formulari d'inscripció i fer el pagament de l’examen abans de la data límit d’inscripció. Si el pagament es realitza fora del termini establert s’haurà de pagar un suplement de 35€ de recàrrec.
 • El/la candidat/a que no es presenti el dia de l’examen no tindrà dret a la devolució del pagament.
 • El/a candidat/a que cancel•li la inscripció a l’examen abans de la data límit d’inscripció tindrà dret a la devolució de l’import de l’examen, però se li descomptaran 10€ en concepte de despeses administratives.
 • Les cancel•lacions que es realitzin un cop hagi passat la data límit d’inscripció no tindran dret a reemborsament.
 • En cas que el/la candidat/a no pugui assistir a l’examen per raons mèdiques justificades o per una incidència familiar greu, caldrà que presenti un certificat mèdic o la documentació corresponent en cas d’incidència familiar greu, i se li retornarà l’import de l’examen descomptant 10€ en concepte de despeses administratives.
 • El  dia de l'examen s’ha de ser puntual i portar el DNI o passaport en vigor. El/la candidat/a amb un DNI o passaport caducat no podrà fer l'examen.
 • Totes les cancel•lacions hauran de ser notificades per escrit a vic.exams@aulaemi.com.
 • No està permès el trasllat d'una inscripció d’examen Cambridge  English a una altra data d'examen o a un altre tipus d’examen, ni d'un candidat a un altre. En tots els casos, s'haurà de realitzar una nova inscripció.