KET Cambridge English
banner exams paper-computercomputer-basedCambridge English, exàmens, nens, joves,adults, YLE, Young Learners, for Schools, escoles, Catalunya, Vic, Figueres,Roses, Key, KET, Preliminary, PET, First, FCE, ordinador,CAE, Advanced,CPE,Proficiency, jocs, vocabulari, material, resultats,certificats, Starters, Movers, Flyers

Cambridge English Key (KET) Nivell A2

94.00€

El Cambridge English: Key (KET) correspon al nivell A2 en el Marc europeu. Aquest examen està orientat per a joves i adults amb coneixements bàsics de l’idioma. El Cambridge English: Key demostra que el candidat és capaç d’utilitzar l’anglès per comunicar-se en situacions senzilles i que té una bona base d’aprenentatge de l’anglès.

Aquest examen es pot fer en paper o per ordinador.

Informació més detallada de l’examen.

error: El contingut està protegit!