Cambridge English: First for Schools

Prepara’t per triomfar al món real

Nivell B2 MECR

Inscriu-te al First for schools (FCE fs) Nivell B2

cambridge-english-scale-firstEl Cambridge English: First for Schools està dissenyat per motivar els alumnes en edat escolar a aprendre anglès i és ideal per a aquells que vulguin treballar o estudiar en un entorn de parla anglesa. Demostra que el candidat comença a tenir un clar domini de la llengua.

Cambridge English: First (FCE) o First for Schools?

Existeixen dues versions:  el FCE i el FCE for Schools. Les dues tenen exactament el mateix format i el nivell de les preguntes de l’examen és idèntic. L’única diferència és que el contingut i els temes del FCE for Schools s’han ideat especialment segons els interessos i les experiències dels candidats més joves. De totes maneres, un candidat adult també pot realitzar el FCE for Schools si ho desitja.

Tots dos corresponen al nivell B2 en el Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües, reconegut internacionalment.

Preparar-se pel Cambridge English: First for Schools permet adquirir les següents habilitats:

  • Entendre les idees principals de textos complexos.
  • Mantenir una conversa sobre diversos temes, expressar opinions i argumentar.
  • Produir textos clars i detallats, expressar opinions i explicar els avantatges i desavantatges des de diferents punts de vista.

Per què presentar-se al Cambridge English: First?

error: El contingut està protegit!