YLE: Per què Flyers? - AulaEmiAulaEmi

A2 Flyers

Cambridge English: A2-Flyers:  és el més alt dels tres exàmens de Cambridge English: YLE, i està dirigit a nens a partir de 7 anys que cursin educació primària i el primer cicle d’educació secundària.

UN CERTIFICAT PER A CADA NEN/A

escuts YLEL’examen Cambridge English: Flyers es puntua amb un màxim de cinc escuts per a cadascuna de les habilitats: comprensió i expressió escrita (Reading & Writing), comprensió oral (Listening) i expressió oral (Speaking). Els escuts varien d’1 a 5 segons el resultat obtingut (5 escuts és la nota més alta, i 1 la més baixa). Cada candidat que es presenta a l’examen rep un diploma de Cambridge English, per tant, no “suspèn” ningú. Això fa que tots obtinguin un reconeixement al seu esforç i ganes per preparar el següent examen.YLEcertificates

error: El contingut està protegit!
obrir el xat
1
Contacta'ns per Whatsapp
Hola!
en què et podem ajudar?

ATENCIÓ IMPORTANT LLEGIR ABANS DE FER LA INSCRIPCIÓ

  • Per fer la inscripció cal omplir el formulari d'inscripció i fer el pagament de l’examen abans de la data límit d’inscripció. Si el pagament es realitza fora del termini establert s’haurà de pagar un suplement de 35€ de recàrrec.
  • El/la candidat/a que no es presenti el dia de l’examen no tindrà dret a la devolució del pagament.
  • El/a candidat/a que cancel•li la inscripció a l’examen abans de la data límit d’inscripció tindrà dret a la devolució de l’import de l’examen, però se li descomptaran 10€ en concepte de despeses administratives.
  • Les cancel•lacions que es realitzin un cop hagi passat la data límit d’inscripció no tindran dret a reemborsament.
  • En cas que el/la candidat/a no pugui assistir a l’examen per raons mèdiques justificades o per una incidència familiar greu, caldrà que presenti un certificat mèdic o la documentació corresponent en cas d’incidència familiar greu, i se li retornarà l’import de l’examen descomptant 10€ en concepte de despeses administratives.
  • El  dia de l'examen s’ha de ser puntual i portar el DNI o passaport en vigor. El/la candidat/a amb un DNI o passaport caducat no podrà fer l'examen.
  • Totes les cancel•lacions hauran de ser notificades per escrit a vic.exams@aulaemi.com.
  • No està permès el trasllat d'una inscripció d’examen Cambridge  English a una altra data d'examen o a un altre tipus d’examen, ni d'un candidat a un altre. En tots els casos, s'haurà de realitzar una nova inscripció.