Resultats de Linguaskill - AulaEmiAulaEmi

Resultats en 48h

Els resultats de Linguaskill es faciliten en un termini màxim de 48 hores. El candidat rebrà un informe amb els resultats en format digital.

Informe en un format fàcil d'entendre


Els resultats de Linguaskill es presenten en un informe clar i fàcil d'entendre.

L'informe mostrarà:

 • La puntuació segons la Cambridge English Scale de cadascuna de les destreses que el candidat s'hagi examinat. Això permet comprendre de forma ràpida quin és el seu nivell d'anglès.
 • El nivell del Marc Comú Europeu de Referència (MCER) del candidat en cadascuna de les destreses que s'hagi examinat, que li permetrà comparar els resultats de Linguaskill amb l'estàndard internacional).
 • Una puntuació mitjana segons la Cambridge English Scale i el nivell del MCER associat, si s'ha examinat de més d'una destresa.
 • Una explicació del que significa cada puntuació en referència a les competències en anglès, que permet veure en quins aspectes es desenvolupa bé el candidat i en quins altres podria millorar.
 • Si el candidat s'ha presentat a la prova Business o General.

També pots generar informes per a candidats individuals o per a grups en funció de les vostres necessitats . També es pot desglossar les puntuacions per grup i per nivell. 

Comparació de nivells i puntuació


Linguaskill avalua els coneixements d'anglès des d'un nivell inferior a A1 fins a C1 o superior dins del MCER:

PuntuacióNivell del MCER
180+C1 o superior
160–179B2
140–159B1
120–139A2
100–119A1
82–99Per sota d'A1
error: El contingut està protegit!
obrir el xat
1
Contacta'ns per Whatsapp
Hola!
en què et podem ajudar?

ATENCIÓ IMPORTANT LLEGIR ABANS DE FER LA INSCRIPCIÓ

 • Per fer la inscripció cal omplir el formulari d'inscripció i fer el pagament de l’examen abans de la data límit d’inscripció. Si el pagament es realitza fora del termini establert s’haurà de pagar un suplement de 35€ de recàrrec.
 • El/la candidat/a que no es presenti el dia de l’examen no tindrà dret a la devolució del pagament.
 • El/a candidat/a que cancel•li la inscripció a l’examen abans de la data límit d’inscripció tindrà dret a la devolució de l’import de l’examen, però se li descomptaran 10€ en concepte de despeses administratives.
 • Les cancel•lacions que es realitzin un cop hagi passat la data límit d’inscripció no tindran dret a reemborsament.
 • En cas que el/la candidat/a no pugui assistir a l’examen per raons mèdiques justificades o per una incidència familiar greu, caldrà que presenti un certificat mèdic o la documentació corresponent en cas d’incidència familiar greu, i se li retornarà l’import de l’examen descomptant 10€ en concepte de despeses administratives.
 • El  dia de l'examen s’ha de ser puntual i portar el DNI o passaport en vigor. El/la candidat/a amb un DNI o passaport caducat no podrà fer l'examen.
 • Totes les cancel•lacions hauran de ser notificades per escrit a vic.exams@aulaemi.com.
 • No està permès el trasllat d'una inscripció d’examen Cambridge  English a una altra data d'examen o a un altre tipus d’examen, ni d'un candidat a un altre. En tots els casos, s'haurà de realitzar una nova inscripció.