Informació general - Preguntes freqüents - AulaEmiAulaEmi

Informació general – Preguntes freqüents

 

 1. Per presentar-se a un examen avançat se n’ha d’haver aprovat un d’elemental?
 2. Per presentar-se a l’examen és obligatori fer un curs preparatori?
 3. Inscripcions fora de termini o anul·lacions
 4. Consells per el dia de l’exàmen
 5. On es fan els exàmens?
 6. La part oral (Speaking)
 7. Fotografia
 8. Facilitats per als candidats amb circumstàncies especials
 9. Quina nota he de treure per aprovar cada examen?
 10. Quan tarden a sortir els resultats? On els puc consultar?
 11. Com obtinc el certificat un cop hagi aprovat l’examen?
 12. Correcció dels exàmens i revisió
 13. Es pot demanar una revisió d’examen?
 14. Els certificats caduquen?
 15. Reconeixement dels certificats
 16. Pèrdua del certificat
 17. Es poden fer els exàmens de Cambridge English a la meva escola?

1-Per presentar-se a l’examen és obligatori fer un curs preparatori?

Els candidats poden presentar-se de forma lliure. No obstant això, és aconsellable tenir una bona preparació per assegurar un bon resultat. Aula·Emi guiarà i aconsellarà els possibles candidats sobre els exàmens, o ells mateixos podran consultar l’apartat “Recursos de cada examen” d’aquest web, per a veure més informació. Aula·Emi també ofereix l’opció de fer cursos preparatoris per a tots els exàmens. També podeu consultar el web de Cambridge English, on trobareu material preparatori, o la seva botiga online.

Torna a l’índex

2-Per presentar-se a un examen avançat se n’ha d’haver aprovat un elemental?

El candidat pot fer un examen avançat sense haver-ne fet un d’elemental.

Torna a l’índex

3-Inscripcions fora de termini o anul·lacions

Les inscripcions fora de termini tindran un recàrrec de 35€.

Les anul·lacions de les inscripcions als exàmens només s’acceptaran per motius mèdics importants o per motius familiars greus i, en qualsevol cas, s’haurà de justificar amb la documentació necessària. Si l’anul·lació queda degudament justificada, es retornarà l’import de l’examen al candidat però se li descomptarà un 80% de les taxes pagades en concepte de tasques administratives. En tots els altres casos, no s’acceptarà l’anul·lació i, per tant, no es retornarà l’import de l’examen.

El/a candidat/a que cancel•li la inscripció a l’examen abans de la data límit d’inscripció tindrà dret a la devolució de l’import de l’examen, però se li descomptaran 10€ en concepte de despeses administratives.

Al candidat que no es presenti a l’examen per causes no justificades no podrà reclamar els diners i, en cas de voler-lo fer més endavant, haurà de tornar a fer tots els tràmits, incloent-hi el pagament.

Per evitar que hi hagi errors als certificats és molt important que els noms i cognoms del candidat estiguin escrits correctament. El centre no es farà responsable dels errors d’ortografia o d’accents que apareguin als certificats, que hagi ocasionat el mateix candidat a l’hora de fer la inscripció. L’expedició d’un nou certificat amb les correccions pertinents té un cost de 60€.
Torna a l’índex

4-Examen en paper o per ordinador

paper o ordinadorEls exàmens de Cambridge English es poden fer en format paper (Paper Based) o per ordinador (Computer Based).

Els exàmens Computer Based són exactament iguals que els Paper Based, consten de les mateixes parts i el candidat disposa del mateix temps per realitzar-los. El nivell i dificultat són els mateixos i tenen el mateix preu.

Tots dos són presencials i al final s’obté el mateix certificat de Cambridge English. L’única diferència és el suport que s’utilitza, paper o ordinador, exceptuant la prova oral que és la  mateixa pels dos formats.

El Computer Based és una altra alternativa per a realitzar aquest tipus d’exàmens, no substitueix els exàmens en paper.

Per a més informació sobre els exàmens per ordinador, mireu el nostre web a l’apartat Exàmens per ordinador.

Torna a l’índex

5-Què he de dur el dia de l’examen?

El dia de l’examen s’ha de portar: el DNI o el passaport (en vigor), un bolígraf, un llapis, una goma d’esborrar i el full de Confimation of Entry

Torna a l’índex

6-On es fan els exàmens?

Els exàmens es fan a Vic. En funció del número de candidats que hi hagi per cada convocatòria, s’estableixen llocs diferents per a fer-los. També es fan exàmens a Figueres.

Per a les institucions que comptin amb un número mínim de candidats (escoles, instituts, etc.), els oferim la possibilitat de realitzar els exàmens a les seves pròpies instal·lacions.

Torna a l’índex

7-La part oral (Speaking)

Les dates i horaris dels exàmens orals són diferents per a cada candidat, i es comuniquen a nivell individual per correu electrònic o per telèfon. Pots triar la teva parella oral : cal fer-ho constar en el full d’inscripció i formar part de la mateixa convocatòria i model d’examen.

Torna a l’índex

8-Fotografia

Segons la normativa de Cambridge English és indispensable que a tots els candidats se’ls faci una fotografia el dia que assisteixin a l’examen oral. El candidat així ho haurà d’autoritzar omplint un formulari que Aula·Emi li facilitarà.

Els exàmens “for Schools”, A2 Key i B1 Preliminary estan exempts d’aquesta normativa.

Descarrega’t el documnet d’autorització de fotografia per a menors d’edat aquí

Descarrega’t el documnet d’autorització de fotografia per a majors d’edat aquí

Torna a l’índex

9-Facilitats per als candidats amb circumstàncies especials

Cambridge English proporciona un servei de facilitats per a persones que presenten circumstàncies especials, com per exemple, dificultats d’aprenentatge, d’audició o de visió.

 El candidat que al·legui o necessiti requisits especials pot disposar de temps extra per realitzar l’examen però haurà de dir-ho dins del plaç establert a l’efecte ( dies abans de la data límit d’inscripció) , sol·licitant l’aplicació de circumstàncies especials i presentant els documents del metge pertinents. En tot cas podeu obtindre informació detallada contactant amb nosaltresa través de vic.exams@aulaemi.com o trucant al 938851984.

Torna a l’índex

10-Quina nota he de treure per aprovar?

Pels exàmens de KEY i PET la nota mínima per aprovar és 70 sobre 100, i pels exàmens FIRST, CAE i CPE la nota mínima és 60 sobre 100. Si el candidat no arriba a aquesta puntuació o aconsegueix una puntuació lleugerament inferior, obtindrà un certificat del nivell anterior. De la mateixa manera, si la puntuació obtinguda és molt elevada, la certificació resultant serà d’un nivell superior (excepte pel CPE).

Torna a l’índex

11-Quan tarden a sortir els resultats? On els puc consultar?

Els resultats dels exàmens en paper surten aproximadament dos mesos després de la realització de l’examen. Els dels exàmens per ordinador tarden entre 2 i 3 setmanes.

En el document “confirmation of entry” trobaràs les eines per fer el registre al web de Cambridge.  Si fas el registre Cambridge t’enviarà un email tan bon punt sorti el teu resultat.

Torna a l’índex

12-Com obtinc el certificat un cop hagi aprovat l’examen?

certificats schoolsCambridge English envia tots els certificats al nostre centre. Aula·Emi és l’encarregat d’informar a cada candidat que ja disposa del certificat.

El candidat no haurà d’abonar cap import per a la recollida del certificat, però haurà de mostrar el DNI i signar un full de recollida. Si el candidat no pot venir a recollir el certificat, pot autoritzar una altra persona a fer-ho, que haurà de portar una fotocòpia del DNI o el DNI original del candidat en qüestió.

Torna a l’índex

13-Correcció dels exàmens i revisió

El control de qualitat i la correcció i revisió dels exàmens estan totalment garantits.

El Centre Examinador està sotmès a inspeccions periòdiques i a un control de qualitat per part de Cambridge English, que tenen en compte l’eficàcia del nostre centre, així com també el compliment de les normatives de desenvolupament dels exàmens. A més, totes les parts de l’examen, excepte la part oral, són corregides per un equip d’experts de Cambridge English. Els exàmens els corregeixen més d’una persona, amb la finalitat d’assegurar al màxim l’absència de possibles errades d’interpretació. Molts dels components de l’examen ja estan informatitzats i es corregeixen mitjançant procediments automàtics de lectura òptica. Els examinadors orals (professors natius anglesos preparats per aquesta tasca) han d’estar avalats per part de Cambridge English, i estan obligats a fer cursos de formació periòdicament.

Torna a l’índex

14-Es pot demanar una revisió d’examen?

Cambridge English procura ser molt curós a l’hora de fer les revisons i d’entrar les notes de cada participant. De totes maneres, si el candidat no està d’acord amb la nota obtinguda a l’examen, pot sol·lictar, d’entrada, un “Clerical Check”, és a dir, Cambridge English repassarà que no hi hagi hagut cap error a l’hora d’entrar les notes de cada apartat. Aquesta revisió té un cost de 35€.  Si el candidat, tot i això, segueix no estant conforme amb el seu resultat, pot sol·licitar, a més, una revisió d’examen, que suposa un cost d’uns 90€ per els exàmens de A2 Key i B1 Preliminary i un cost de 130€ per els exàmens de B2 First, C1 Advanced i C2 Proficiency. Si finalment resulta ser un error per part de Cambridge English, es retonarà la quantitat abonada en concepte de revisió al candidat en qüestió.

Torna a l’índex

15-Els certificats caduquen?

Els certificats no caduquen i són vàlids tota la vida, no obstant això, és decisió de cada entitat, institució o organisme interessat acceptar o no els certificats, depenent de quants anys faci que s’hagin obtingut.

Torna a l’índex

16-Reconeixement del certificats

Els exàmens de Cambridge English són reconeguts a tot el món per la seva reputació de qualitat i prestigi, tant per institucions educatives com dins el món empresarial, com una garantia en l’avaluació i valoració de les competències lingüístiques en la llengua anglesa.

Consulteu la Base de Dades de Reconeixement a tot el món aquí 

Torna a l’índex

17-Pèrdua del certificat

El certificat original no es pot duplicar però és possible sol·licitar una “Declaració Certificada de Resultat” de l’examen a Cambridge  English, que té la mateixa validesa que el certificat original. Per això, és necessari complimentar el Formulari de sol·licitut de Certificats perduts o extraviats (en anglès)  i abonar una quantitat de diners en concepte de tasques administratives i d’enviament. Per conèixer el procediment de Sol·licitació de Certificats Perduts, clicar aquí.

Torna a l’índex

18-Es poden fer els exàmens de Cambridge English a la meva escola?

Si es presenten els candidats suficients, Aula·Emi podrà desplaçar-se al lloc indicat per fer els exàmens. En cas de no arribar a un número mínim de candidats, aquests hauran de desplaçar-se a les nostres instal·lacions. Per a més informació, contacteu-nos sense compromís.

 

Torna a l’índex

 

 

 

 

error: El contingut està protegit!
obrir el xat
1
Contacta'ns per Whatsapp
Hola!
en què et podem ajudar?