Linguaskill: Format de l'examen - AulaEmiAulaEmi

Linguaskill: Format de l’examen

Linguaskill és una prova modular online que avalua les quatre destreses lingüístiques: Reading, Listening, Writing i Speaking. Això us ofereix la possibilitat d'escollir quina o quines destreses voleu avaluar.

Linguaskill està disponible en dues opcions: General o Business, segons les vostres necessitats.

Reading and Listening: 60 - 85 minuts

Reading and Listening

El mòdul de Reading and Listening (combinat) és adaptatiu, per tant, no hi ha un nombre fixat de preguntes. Cada pregunta que respon el candidat ajuda al sistema a comprendre millor quin és el seu nivell. La prova finalitza quan el candidat ha respost prou preguntes perquè Linguaskill identifiqui amb precisió el seu nivell. Com a resultat, cada candidat realitza una versió única del test que s’adapta al seu nivell de destresa, fent-lo adequat per a tots els nivells lingüístics i oferint així una experiència personalitzada. Descarregar la guia de les proves digitals adaptables del mòdul Reading and Listening.
Durada:60–85 minuts aproximadament
Resultats:Els resultats del mòdul de Reading and Listening es faciliten en un màxim de 48 hores.
Nombre de preguntes:Variable
Tipus de preguntes – Tasques del mòdul Reading :Llegir i seleccionar Els candidats llegeixen un avís, diagrama, rètol, memoràndum o carta que conté un text breu i trien l’oració o frase que més s’acosta al significat del text. Hi ha tres possibles respostes. Frases amb espais en blanc Els candidats llegeixen una frase en què falta una paraula (espai en blanc) i trien la paraula adequada per emplenar aquest espai en blanc. Hi ha quatre opcions per cada espai. Espais en blanc amb opció múltiple Els candidats trien la paraula o frase adequada per emplenar els espais en blanc d’un text. Hi ha quatre opcions per cada espai. Espais en blanc amb resposta oberta Els candidats llegeixen un text breu en què hi falten algunes paraules i escriuen la paraula que s’ha omès a cada espai en blanc. Lectura ampliada Els candidats llegeixen un text més llarg i responen diverses preguntes amb opció múltiple. Les preguntes segueixen el mateix ordre que la informació del text.
Tipus de preguntes – Tasques del mòdul Listening :Escoltar i seleccionar Els candidats escolten una breu gravació d’àudio i responen preguntes d’opció múltiple amb tres opcions possibles. Escolta ampliada Els candidats escolten un enregistrament més llarg i responen diverses preguntes d’opció múltiple. Les preguntes segueixen el mateix ordre que la informació que escolten a l’enregistrament.
Writing: 45 minuts

Writing

El mòdul de Writing utilitza una innovadora tecnologia de correcció automàtica. Els candidats introdueixen les respostes utilitzant el teclat d’un ordinador i les respostes són puntuades automàticament. Aquest vídeo explica com funciona la tecnologia de correcció automàtica dins el mòdul i perquè és tan fiable com un examinador.
Durada:45 minuts (2 parts)
Resultats:Els resultats del mòdul de Writing es faciliten en un màxim de 48 hores.
Part 1 (Email)El candidat haurà d’escriure un mínim de 50 paraules.
Puntuació a la Part 1:La meitat de la qualificació final a la prova dexpressió escrita.
Part 2 (Text llarg)El candidat haurà d’escriure un mínim de 180 paraules.
Puntuació a la Part 2:La meitat de la qualificació final a la prova d’expressió escrita.
Speaking: 15 minuts

Speaking

La prova d’Speaking, tant per Linguaskill General com Linguaskill Business, s’avalua a través d’examinadors humans o d’un sistema d’autoavaluació tecnològica líder, conegut com a qualificació híbrida . El mòdul d’Speaking consta de cinc parts. Durada:
Durada:15 minuts (5 parts)
Resultats:Els resultats del mòdul d’Speaking es faciliten en un màxim de 48 hores.
Part 1 (entrevista)El candidat respon a vuit preguntes personals (les dues primeres no puntuen).
Preguntes:8
Puntuació a la Part 1:20% de la puntuació.
Part 2 (llegir en veu alta)El candidat llegeix en veu alta vuit frases.
Preguntes:8
Puntuació a la Part 2:20% de la puntuació.
Part 3 (torn llarg 1)Al candidat se li indica un tema sobre el qual ha de parlar durant aproximadament un minut. Se li concedeixen 40 segons per preparar-se.
Preguntes:1
Puntuació a la Part 3:20% de la puntuació.
Part 4 (torn llarg 2)Es mostra al candidat un o més gràfics (per exemple, un quadre, un diagrama o un full informatiu) sobre els quals ha de parlar durant un minut. Se li concedeix un minut per preparar-se.
Preguntes:1
Puntuació a la Part 4:20% de la puntuació.
Part 5 (activitat comunicativa)El candidat exposa la seva opinió, en forma de respostes curtes, sobre cinc preguntes relacionades amb un tema. Se li concedeixen 40 segons per preparar-se.
Preguntes:5
Puntuació a la Part 5:20% de la puntuació.
error: El contingut està protegit!
obrir el xat
1
Contacta'ns per Whatsapp
Hola!
en què et podem ajudar?

ATENCIÓ IMPORTANT LLEGIR ABANS DE FER LA INSCRIPCIÓ

  • Per fer la inscripció cal omplir el formulari d'inscripció i fer el pagament de l’examen abans de la data límit d’inscripció. Si el pagament es realitza fora del termini establert s’haurà de pagar un suplement de 35€ de recàrrec.
  • El/la candidat/a que no es presenti el dia de l’examen no tindrà dret a la devolució del pagament.
  • El/a candidat/a que cancel•li la inscripció a l’examen abans de la data límit d’inscripció tindrà dret a la devolució de l’import de l’examen, però se li descomptaran 10€ en concepte de despeses administratives.
  • Les cancel•lacions que es realitzin un cop hagi passat la data límit d’inscripció no tindran dret a reemborsament.
  • En cas que el/la candidat/a no pugui assistir a l’examen per raons mèdiques justificades o per una incidència familiar greu, caldrà que presenti un certificat mèdic o la documentació corresponent en cas d’incidència familiar greu, i se li retornarà l’import de l’examen descomptant 10€ en concepte de despeses administratives.
  • El  dia de l'examen s’ha de ser puntual i portar el DNI o passaport en vigor. El/la candidat/a amb un DNI o passaport caducat no podrà fer l'examen.
  • Totes les cancel•lacions hauran de ser notificades per escrit a vic.exams@aulaemi.com.
  • No està permès el trasllat d'una inscripció d’examen Cambridge  English a una altra data d'examen o a un altre tipus d’examen, ni d'un candidat a un altre. En tots els casos, s'haurà de realitzar una nova inscripció.