Anglés Online A1 - Aula EmiAula Emi

Anglés Online A1

OBJECTIUS:

 • En aquest primer nivell de cinc, l’alumne aprendrà les eines fonamentals per comunicar-se en anglès, portant l’alumne del nivell 0 al nivell A1 del nivell bàsic d’usuari del CEFR (Common European Framework of reference).
 • Tot i que s’introdueix l’ús correcte de l’article indefinit, els pronoms del subjecte i la sintaxi bàsica incloent el verb ‘ser’ i l’alfabet, el bloc cobreix funcions que inclouen: salutacions i introduccions, nacionalitats, a través d’exercicis contextuals significatius.
 • A més d’introduir les estructures essencials i el vocabulari necessari per parlar sobre els temes esmentats, s’anima a l’alumne a practicar la pronunciació des del principi.
 • Amb l’ajuda d’un parlant natiu, els elements de vocabulari i el model de frases es poden escoltar i simular.

DURACIÓ: 60 Hores

PREU: 295 €

 • Bonificable a través del crèdit de formació de l’empresa FUNDAE.
 • Possibilitat de ser tutoritzat, on inclou tres sesions en videoconferència de 45min amb el tutor (cost del servei 155€/curs).

TEMARI:

Unit 1
In this unit students learn:

 • Greetings, introductions and talking about oneself.
 • English alphabet.
 • Numbers from 1-10.
 • Verb ‘to be’ in the present simple tense.

Unit 2
In this unit students learn:

 • To introduce themselves asking and responding about age and personal information.
 • Vocabulary related to family and home.
 • Cardinal numbers from 10 to 100.
 • Contracted forms of the verb ‘to be’.

Unit 3
In this unit students learn:

 • Countries and nationalities in English.
 • Question words: who, what, when, where, whose, which, why and how.
 • Quantifiers a/an, the article the and the connectors also/too.
 • Use personal pronouns as a subject.
 • To talk about people’s origins and professions.

Unit 4
In this unit students learn:

 • To excuse themselves and ask for forgiveness.
 • Terminology about professions.
 • Negative and interrogative form of the verb to be in present simple.
 • Demonstratives this/these and the formation of plural nouns.

Unit 5

 • In this unit students revise what they have studied in units 1,2,3 and 4.

Unit 6
In this unit students learn:

 • Terminology and useful phrases used at the airport and customs, during a flight and when talking on the phone.
 • About the different payment forms.
 • To describe weather.

Students revise:

 • Resent simple tense and determiners this/these and that/those.

Unit 7
In this unit students learn:

 • To communicate and interact at the airport.
 • To associate countries and nationalities.
 • To talk about ways to pay and time.
 • To ask and give directions.
 • Vocabulary used in an airport and when travelling by planes.
 • Imperative forms.
 • How to tell the time in English.

Unit 8
In this unit students learn:

 • Terminology and useful phrases used at duty free shops in an airport and when boarding a flight.
 • Different procedures to follow at the boarding gate.

Students also:

 • Revise present simple tense and prepositions of place.
 • Improve their speaking skills by recording and answering a series of questions posed by the teacher related to meeting people.

Unit 9
In this unit students learn:

 • Terminology and useful phrases used in a job interview and when renting a house.
 • Vocabulary for phone conversations, talking about jobs, family and parts of a house.

Students also:

 • Practise their listening, reading, writing and listening skills.

 

error: El contingut està protegit!
obrir el xat
1
Contacta'ns per Whatsapp
Hola!
en què et podem ajudar?

ATENCIÓ IMPORTANT LLEGIR ABANS DE FER LA INSCRIPCIÓ

 • Per fer la inscripció cal omplir el formulari d'inscripció i fer el pagament de l’examen abans de la data límit d’inscripció. Si el pagament es realitza fora del termini establert s’haurà de pagar un suplement de 35€ de recàrrec.
 • El/la candidat/a que no es presenti el dia de l’examen no tindrà dret a la devolució del pagament.
 • El/a candidat/a que cancel•li la inscripció a l’examen abans de la data límit d’inscripció tindrà dret a la devolució de l’import de l’examen, però se li descomptaran 10€ en concepte de despeses administratives.
 • Les cancel•lacions que es realitzin un cop hagi passat la data límit d’inscripció no tindran dret a reemborsament.
 • En cas que el/la candidat/a no pugui assistir a l’examen per raons mèdiques justificades o per una incidència familiar greu, caldrà que presenti un certificat mèdic o la documentació corresponent en cas d’incidència familiar greu, i se li retornarà l’import de l’examen descomptant 10€ en concepte de despeses administratives.
 • El  dia de l'examen s’ha de ser puntual i portar el DNI o passaport en vigor. El/la candidat/a amb un DNI o passaport caducat no podrà fer l'examen.
 • Totes les cancel•lacions hauran de ser notificades per escrit a vic.exams@aulaemi.com.
 • No està permès el trasllat d'una inscripció d’examen Cambridge  English a una altra data d'examen o a un altre tipus d’examen, ni d'un candidat a un altre. En tots els casos, s'haurà de realitzar una nova inscripció.