Intèrpret a tots els idiomes. VicAulaEmi

Intèrpret a tots els idiomes

 • IntèrpretUn Intèrpret és la persona que fa d’intermediari entre persones que parlen llengües diferents, permetent així que es comuniquin fàcilment.

  La interpretació es duu a terme de forma oral i in situ (empresa, institució o lloc convingut). A Aula Traduccions comptem amb un ampli ventall d’intèrprets amb disponibilitat de mobilitat, i oferim interpretacions a diverses llengües i de diferents tipus: interpretacions simultànies o de conferència, chuchotage, interpretacions consecutives, interpretacions d’enllaç, interpretacions telefòniques i interpretacions jurades.

 • Interpretació simultània o de conferència
  conferenciaPer a conferències i congressos.

  Aquest tipus d’interpretació es realitza de manera pràcticament simultània a la intervenció de l’orador. S’utilitza sobretot en casos en què una part o tots els oients no entenen l’idioma en què es realitza la conferència o congrés. Els intèrprets simultanis sovint tradueixen a una única llengua d’arribada (normalment la seva llengua materna), degut a la dificultat que suposa anar traduint a mesura que l’orador fa el discurs. De totes maneres, a vegades poden treballar des de més d’una llengua d’origen. Com que tant l’intèrpret com l’orador fan el discurs al mateix temps, sovint són necessàries unes instal·lacions especials, fonamentalment una cabina des d’on l’intèrpret fa la interpretació (d’aquesta manera no molesta a l’orador), i que permet que només els oients que no entenen la llengua de l’orador puguin escoltar l’intèrpret mitjançant auriculars.

  Chuchotage

  Per a visites guiades o reunions

  chuchotageAquesta forma d’interpretació, també denominada “interpretació xiuxiuejada”, constitueix una variació de la interpretació simultània. L’intèrpret, amb veu molt baixa, xiuxiueja a la persona interessada la traducció del que l’orador va pronunciant. És un mitjà molt útil per a reunions en què només hi ha un número molt reduït de persones que no entenen la llengua vehiculant, o en visites guiades per a grups reduïts. L’intèrpret se situa a molt poca distància dels oients, i els va traduint el discurs en veu baixa.

  Interpretació consecutiva

  Per a rodes de premsa i presentacions

  consecutivaLa interpretació consecutiva es realitza després de la locució, és a dir, el locutor i l’intèrpret alternen el seu discurs en intervencions més o menys prolongades. En funció de la llargada del discurs, l’intèrpret en pren notes i a continuació reprodueix el mateix discurs en la llengua corresponent.

  És una activitat que exigeix un alt grau de concentració i només pot fer-se durant un nombre determinat d’hores. Per això, en cas d’intervencions llargues, s’han d’alternar diversos intèrprets.

  Interpretació d'enllaç

  Per a trobades informals, reunions professionals o visites de negocis

  L’intèrpret actua de “mediador” entre dues o més persones que parlen llengües diferents i que, per tant, no es poden comunicar. S’anomena d’enllaç perquè l’intèrpret és l’encarregat de gestionar i coordinar la informació d’un idioma a l’altre, i fa d’enllaç entre persones amb diferents llengües maternes (és a dir, els locutors es dirigeixen en la seva llengua directament a ell, i ell transmet la informació traduïda a la part interessada (en la llengua que desitgin), i viceversa). La interpretació d’enllaç és la més adequada per a grups reduïts. Per a grups més grans és recomanable recórrer a més d’un intèrpret o a una altra tècnica d’interpretació. Els intèrprets d’enllaç actuen com a acompanyants de manera individual i intervenen en grups de debat molt reduïts, en visites comercials, turístiques, de negocis, etc.

  Interpretació telèfonica

  Trucades telefòniques entre parlants de diferents llengües

  AA009679

  La interpretació telefònica serveix per establir contacte entre parlants de diferents llengües. Funciona com la interpretació d’enllaç, però amb la diferència que en aquest cas, una de les parts no està present de forma física. Aquest tipus d’interpretació és idònia si, pels motius que siguin, les persones interessades en contactar no es poden trobar de forma física ni establir contacte per cap altre mitjà. L’intèrpret, acompanyat d’una de les parts, s’ocupa de realitzar la trucada telefònica amb l’altra part, i fa d’intermediari entre les dues.

  Interpretació jurada

  Per a tribunals o declaracions sota jurament

  traduccio juridica economica

  La interpretació jurada s’utilitza no solament en els tribunals, sinó també en actes notarials i, en general, en qualsevol ocasió en què sigui necessària la presència d’un intèrpret jurat oficial (celebració de contractes, declaracions sota jurament, etc.). Els intèrprets jurats han d’estar habilitats per  l’autoritat competent (el Ministeri d’Afers Estrangers o la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya).

 

error: El contingut està protegit!
obrir el xat
1
Contacta'ns per Whatsapp
Hola!
en què et podem ajudar?

ATENCIÓ IMPORTANT LLEGIR ABANS DE FER LA INSCRIPCIÓ

 • Per fer la inscripció cal omplir el formulari d'inscripció i fer el pagament de l’examen abans de la data límit d’inscripció. Si el pagament es realitza fora del termini establert s’haurà de pagar un suplement de 35€ de recàrrec.
 • El/la candidat/a que no es presenti el dia de l’examen no tindrà dret a la devolució del pagament.
 • El/a candidat/a que cancel•li la inscripció a l’examen abans de la data límit d’inscripció tindrà dret a la devolució de l’import de l’examen, però se li descomptaran 10€ en concepte de despeses administratives.
 • Les cancel•lacions que es realitzin un cop hagi passat la data límit d’inscripció no tindran dret a reemborsament.
 • En cas que el/la candidat/a no pugui assistir a l’examen per raons mèdiques justificades o per una incidència familiar greu, caldrà que presenti un certificat mèdic o la documentació corresponent en cas d’incidència familiar greu, i se li retornarà l’import de l’examen descomptant 10€ en concepte de despeses administratives.
 • El  dia de l'examen s’ha de ser puntual i portar el DNI o passaport en vigor. El/la candidat/a amb un DNI o passaport caducat no podrà fer l'examen.
 • Totes les cancel•lacions hauran de ser notificades per escrit a vic.exams@aulaemi.com.
 • No està permès el trasllat d'una inscripció d’examen Cambridge  English a una altra data d'examen o a un altre tipus d’examen, ni d'un candidat a un altre. En tots els casos, s'haurà de realitzar una nova inscripció.