Preparation Centre - Ús dels logotips - Aula EmiAula Emi

Preparation Centre – Ús dels logotips

Cambridge English proporcionarà als centres una sèrie de logotips (registrats per la mateixa institució) per ajudar a fer promoció dels exàmens.

Un cop Cambridge English hagi autoritzat, de forma expressa, l’ús dels logotips per part dels centres en qüestió, aquests els podran fer servir en les seves publicacions o llocs web, segons s’indica més avall, sempre que aquesta autorització sigui vigent.

L’ús dels gràfics i logotips està permès:
logotips

 • En documents publicitaris o material promocional relacionat amb cursos de preparació pels exàmens de Cambridge English.
 • En anuncis de premsa que es refereixin expressament a cursos de preparació pels exàmens de Cambridge English.
 • En llocs web relacionats amb cursos de preparació pels exàmens Cambridge English.
 • En cartells, pòsters, etc. que promocionin els cursos de preparació pels exàmens de Cambridge English,
 • En articles promocionals (llapis, bolígrafs, gorres o altres objectes per promocionar els exàmens), sempre que aquests no estiguin destinats a la venda.

L’ús dels gràfics i logotips no està permès:

 • En cap mena de certificat, factura o document financer.
 • Com a part d’una plantilla de correu electrònic o de qualsevol altre formulari electrònic diferent al dels llocs web, en la forma descrita en l’apartat anterior.
 • En qualsevol examen, test o certificat promocionats pel centre, que no siguin els exàmens de Cambridge English.

Observacions sobre l’ús de gràfics i logotips:

 • Cambridge English no imposa restriccions de mida o posicionament dels gràfics, sempre que el logotip i el nom del seu centre ressaltin de forma prominent.
 • Els gràfics han d’utilitzar-se en el format i les proporcions exactes que s’indiquen per a aquest fi. Està prohibit modificar-ne o retocar-ne la tipografia.
 • Els colors s’han de reproduir de forma fidel.
 • Està prohibit utilitzar qualsevol còpia dels gràfics obtinguda per qualsevol altra via.

 

 

error: El contingut està protegit!
obrir el xat
1
Contacta'ns per Whatsapp
Hola!
en què et podem ajudar?

ATENCIÓ IMPORTANT LLEGIR ABANS DE FER LA INSCRIPCIÓ

 • Per fer la inscripció cal omplir el formulari d'inscripció i fer el pagament de l’examen abans de la data límit d’inscripció. Si el pagament es realitza fora del termini establert s’haurà de pagar un suplement de 35€ de recàrrec.
 • El/la candidat/a que no es presenti el dia de l’examen no tindrà dret a la devolució del pagament.
 • El/a candidat/a que cancel•li la inscripció a l’examen abans de la data límit d’inscripció tindrà dret a la devolució de l’import de l’examen, però se li descomptaran 10€ en concepte de despeses administratives.
 • Les cancel•lacions que es realitzin un cop hagi passat la data límit d’inscripció no tindran dret a reemborsament.
 • En cas que el/la candidat/a no pugui assistir a l’examen per raons mèdiques justificades o per una incidència familiar greu, caldrà que presenti un certificat mèdic o la documentació corresponent en cas d’incidència familiar greu, i se li retornarà l’import de l’examen descomptant 10€ en concepte de despeses administratives.
 • El  dia de l'examen s’ha de ser puntual i portar el DNI o passaport en vigor. El/la candidat/a amb un DNI o passaport caducat no podrà fer l'examen.
 • Totes les cancel•lacions hauran de ser notificades per escrit a vic.exams@aulaemi.com.
 • No està permès el trasllat d'una inscripció d’examen Cambridge  English a una altra data d'examen o a un altre tipus d’examen, ni d'un candidat a un altre. En tots els casos, s'haurà de realitzar una nova inscripció.