Exàmens Cambridge a les escoles - National Schools ProjectAula Emi

Què és el National Schools Project?

Ets un col·legi? Un institut? Vols fer els exàmens Cambridge English sense moure’t de les teves instal·lacions? En paper o per ordinador?

El National Schools Project és un projecte dirigit a centres d’ensenyament reglat –públics, privats o concertats– per fomentar l’ús de l’anglès. L’objectiu és introduir els següents exàmens de Cambridge English a les escoles: Cambridge English Young Learners (YLE), Key English Test (KET), Preliminary English Test (PET) i First Certificate in English (FCE).

Això permetrà que els centres puguin portar a terme les sessions dels exàmens a les seves instal·lacions i oferir preus especials als seus alumnes.

El National Schools Project no obliga al centre a presentar un nombre determinat de candidats a l’any. Si no es disposa del mínim d’alumnes per convocatòria, aquests podran venir a fer els exàmens al nostre centre.

 
 

Els alumnes es podran examinar dels exàmens YLE (Starters, Movers i Flyers), KEY, PET i FCE, i obtenir així una certificació de reconegut prestigi, que els motivarà per seguir aprenent anglès.

 Molts centres treballen intensament per millorar el nivell d’anglès dins les seves aules, i han comprovat que el fet d’obtenir una certificació de Cambridge English no tan sols reforça la confiança que els pares ja tenen en l’escola, sinó que també és un motiu de satisfacció per als professors, per la seva tasca i professionalitat.

Els centres que realitzen els exàmens a les seves instal·lacions gaudeixen de millors condicions econòmiques i suport per part del nostre centre per ajudar i guiar el professorat que ho desitgi.

Aula·Emi ofereix conferències explicatives per a aquells centres que desitgin informar-se’n i guiar els pares.

 Els exàmens Computer Based (per ordinador) de Cambridge English es realitzen presencialment al nostre centre. Però si es desitja, i disposa d’ordinadors i d’un mínim de candidats, podem desplaçar-nos al vostre centre.

Web de Cambridge English dirigida a pares, alumnes i professors

Descarrega el fulletó de Cambridge English: Young Learners per als pares

Descarrega el fulletó de Cambridge English: Young Learners per a escoles (en anglès)

Si esteu interessats en fer els exàmens de Cambridge English, contacteu amb nosaltres. Us vindrem a visitar i us explicarem quin és el procediment a seguir.

error: El contingut està protegit!
obrir el xat
1
Contacta'ns per Whatsapp
Hola!
en què et podem ajudar?

ATENCIÓ IMPORTANT LLEGIR ABANS DE FER LA INSCRIPCIÓ

  • Per fer la inscripció cal omplir el formulari d'inscripció i fer el pagament de l’examen abans de la data límit d’inscripció. Si el pagament es realitza fora del termini establert s’haurà de pagar un suplement de 35€ de recàrrec.
  • El/la candidat/a que no es presenti el dia de l’examen no tindrà dret a la devolució del pagament.
  • El/a candidat/a que cancel•li la inscripció a l’examen abans de la data límit d’inscripció tindrà dret a la devolució de l’import de l’examen, però se li descomptaran 10€ en concepte de despeses administratives.
  • Les cancel•lacions que es realitzin un cop hagi passat la data límit d’inscripció no tindran dret a reemborsament.
  • En cas que el/la candidat/a no pugui assistir a l’examen per raons mèdiques justificades o per una incidència familiar greu, caldrà que presenti un certificat mèdic o la documentació corresponent en cas d’incidència familiar greu, i se li retornarà l’import de l’examen descomptant 10€ en concepte de despeses administratives.
  • El  dia de l'examen s’ha de ser puntual i portar el DNI o passaport en vigor. El/la candidat/a amb un DNI o passaport caducat no podrà fer l'examen.
  • Totes les cancel•lacions hauran de ser notificades per escrit a vic.exams@aulaemi.com.
  • No està permès el trasllat d'una inscripció d’examen Cambridge  English a una altra data d'examen o a un altre tipus d’examen, ni d'un candidat a un altre. En tots els casos, s'haurà de realitzar una nova inscripció.