YLE: Starters format de l'examen - AulaEmiAulaEmi

    Pre-A1 Starters
 Format de l'examen

Pre A1 Starters es compon de tres proves desenvolupades per animar i motivar els nens. Tot seguit, es detalla el contingut exacte de cada prova.

ProvaContingutDuracióQualificació

Comprensió auditiva 
(Listening)

4 parts/ 20 preguntes20 minuts aprox.Un màxim de 5 escuts

Comprensió de lectura i expressió escrita  
(Reading and Writing)

5 parts/ 25 preguntes

20 minutsUn màxim de 5 escuts

Expressió oral (Speaking)

4 parts3–5 minutsUn màxim de 5 escuts

Monkey_300

Listening: 20 minuts aproximadament

Listening

De què es compon la prova de comprensió auditiva?

La prova de comprensió auditiva (Listening) per a l’examen Pre A1 Starters té quatre parts. Cada part comença amb un o dos exemples. Els nens escoltaran l’enregistrament dues vegades.

Resum

Temps:20 minuts aprox.
Nombre de parts:4
Nombre de preguntes:20
Qualificació:un màxim de 5 escuts

Part 1

De què es compon la part 1?Una imatge gran que mostra persones fent diferents coses. A sobre i sota la imatge hi ha alguns noms. Els nens han d’escoltar atentament una conversa entre un adult i un nen ia continuació dibuixar una línia des de cada nom fins a la persona correcta a la imatge gran.
Què haurien de fer els nens?Comprensió auditiva de noms i descripcions.
Quantes preguntes hi ha?5

Part 2

De què es compon la part 2?Una conversa breu entre un nen i un adult i unes preguntes. Els nens escolten l’enregistrament i escriuen la resposta correcta (un nom o un número) després de cada pregunta.
Què haurien de practicar els nens?Comprensió auditiva de números i lletreig.
Quantes preguntes hi ha?5

Part 3

De què es compon la part 3?Cinc converses breus entre diferents parelles de persones. Per cada conversa hi ha una pregunta i tres imatges. Els infants han d’escoltar atentament cada conversa i triar la resposta correcta (A, B o C).
Què haurien de practicar els nens?Comprensió auditiva dinformació específica.
Quantes preguntes hi ha?5

Part 4

De què es compon la part 4?Una imatge gran que acull set exemples del mateix objecte (per exemple, set pilotes o set llibres). Els nens han d’escoltar atentament una conversa entre un adult i un nen i després pintar cada objecte utilitzant el color esmentat a la conversa.
Què haurien de practicar els nens?Comprensió auditiva de paraules, colors i preposicions.
Quantes preguntes hi ha?5


Reading and Writing : 20 minuts aproximadament

Reading and Writing

De què es compon la prova de comprensió de lectura i expressió escrita?

Les proves de  comprensió de lectura i expressió escrita (Reading & Writing) per a l’examen Pre A1 Starters tenen cinc parts. Cada part comença amb un o dos exemples. Els nens han d’escriure correctament les respostes a totes les parts que componen la prova de comprensió de lectura i expressió escrita.

Resum

Temps:20 minuts aprox
Nombre de parts:5
Nombre de preguntes:25 preguntes
Qualificació:un màxim de 5 escuts

Part 1

De què es compon la part 1?Cinc imatges dobjectes. A sota de cada imatge hi ha una frase que comença amb ‘This is a…’ o ‘These are…’ Si la frase és correcta, els nens hauran de posar una marca d’aprovació (√) després de la imatge. Si la frase no és correcta, heu d’escriure una creu.
Què haurien de practicar els nens?Lectura de frases breus i reconeixement de paraules.
Quantes preguntes hi ha?5

Part 2

De què es compon la part 1? Una imatge gran i algunes frases sobre ella. Si la frase és correcta, els nens han d’escriure ‘yes’; si la frase no és correcta, heu d’escriure ‘no’.
Què haurien de practicar els nens?Llegir frases relacionades amb una imatge. Escriure respostes duna sola paraula. 
Quantes preguntes hi ha?5

Part 3

De què es compon la part 3?5 imatges dobjectes. Els nens han de trobar la paraula correcta en anglès per a cada objecte. Darrere de cada imatge hi ha uns guions (- – -) que mostren el nombre de lletres de la paraula correcta i algunes lletres desordenades. Els nens han de posar les lletres desordenades a l’ordre correcte per formar la paraula.
Què haurien de practicar els nens?Ortografia de paraules simples.
Quantes preguntes hi ha?5

Part 4

De què es compon la part 4?Un text basat parcialment en dades en què falten algunes paraules (espais en blanc). A sota del text hi ha un requadre amb algunes imatges i paraules. Els nens han de triar la paraula correcta del requadre i copiar-la a cada espai en blanc.
Què haurien de practicar els nens?Llegir un text i escriure les paraules que falten (substantius).
Quantes preguntes hi ha?5

Part 5

De què es compon la part 5?Tres imatges que expliquen una història. Cada imatge inclou una o dues preguntes. Els infants han de mirar les imatges i escriure la resposta a cada pregunta. Només heu d’escriure una paraula per cada resposta.
Què haurien de practicar els nens?Llegir preguntes sobre una història gràfica. Escriure respostes duna sola paraula.
Quantes preguntes hi ha?5


Speaking : 3-5 minuts

Speaking

De què es compon la prova d’expressió oral?

La prova d’ expressió oral (Speaking) per a l’examen Pre A1 Starters té quatre parts. Els nens es presenten a la prova sols amb l’examinador, però algun conegut que parli la seva llengua (per exemple, el professor) els presentarà a l’examinador i els explicarà què han de fer en la seva pròpia llengua.

Resum

Temps:3–5 minuts
Nombre de parts:4
Qualificació:un màxim de 5 escuts

Part 1

De què es compon la part 1?L’examinador saludarà el nen i li preguntarà el nom. Aleshores l’examinador us demanarà que assenyali algunes coses dins una imatge gran. L’examinador mostra algunes petites imatges d’objectes. L’examinador anomena tres objectes i demana al nen que els assenyali. Aleshores l’examinador us demana que col·loqueu cada objecte contingut en una targeta en determinat lloc de la imatge gran de la part 1 (per exemple, ‘Put the shell under the tree’).
Què haurien de practicar els nens?Comprensió i seguiment de les instruccions orals.

Part 2

De què es compon la part 2?L’examinador formula al nen algunes preguntes sobre la imatge gran de la part 1 (per exemple, What is this?, What colour is it?). L’examinador també demanarà al nen que li parli (`Tell me about …’) sobre un dels objectes continguts a la imatge gran.
Què haurien de practicar els nens?Comprensió i seguiment de les instruccions orals.

Part 3

De què es compon la part 3?L’examinador formula al nen algunes preguntes sobre les imatges petites d’objectes de la Part 2 (per exemple, What is this?, Have you got a …?).
Què haurien de practicar els nens?Comprensió i contestació de preguntes orals.

Part 4

De què es compon la part 4?L’examinador fa al nen algunes preguntes personals (per exemple, edat, família, amics).
Què haurien de practicar els nens?Comprensió i contestació de preguntes orals.

error: El contingut està protegit!
obrir el xat
1
Contacta'ns per Whatsapp
Hola!
en què et podem ajudar?