Condicions generals dels cursos intensius d'estiu - AulaEmiAulaEmi

Condicions generals dels cursos intensius d’estiu

1- Els cursos d’estiu estan exempts de matrícula. Per reservar plaça cal fer una paga i senyal de 50€, que es reduirà de l’import total del curs.
2-Un cop formalitzada la inscripció no es retornaran els diners. Si la baixa és per malaltia o per una causa de força major, i es produeix abans de començar el curs, es retornarà el 100% de l’import. En aquest cas, però, s’haurà de justificar amb un certificat mèdic i les proves corresponents.
3- Els pagaments es podran fer en efectiu o per domiciliació bancària, a través del número de compte que ens haureu de proporcionar (24 dígits). El alumnes que facin els pagaments en efectiu, hauran d’abonar l’import total del curs tres dies abans que aquest comenci.
4- Els rebuts que siguin retornats s’hauran d’abonar amb les despeses bancàries corresponents i en un màxim de dos dies. Si no, es procedirà a donar de baixa l’alumne.
5- Les classes que l’alumne perdi per causes alienes a l’escola no es descomptaran de l’import del curs ni es recuperaran.
6- Els dies festius, locals i nacionals no són considerats recuperables.
7- Els germans, les famílies nombroses i la gent en situació d’atur es beneficiaran d’un 5% de descompte. Els descomptes no són acumulables.
8- La Direcció es reserva el dret d’anul·lar qualsevol curs que no tingui com a mínim 6 alumnes.
9- El nombre màxim d’alumnes per classe és de 12. En casos excepcionals i de força major, aquest nombre es podria alterar lleugerament. Els horaris poden variar d’una hora en funció dels nivells.

error: El contingut està protegit!
obrir el xat
1
Contacta'ns per Whatsapp
Hola!
en què et podem ajudar?