Condicions generals dels cursos intensius d'estiu - Aula EmiAula Emi

Condicions generals dels cursos intensius d’estiu

1- Els cursos d’estiu estan exempts de matrícula. Per reservar plaça cal fer una paga i senyal de 50€, que es reduirà de l’import total del curs.
2-Un cop formalitzada la inscripció no es retornaran els diners. Si la baixa és per malaltia o per una causa de força major, i es produeix abans de començar el curs, es retornarà el 100% de l’import. En aquest cas, però, s’haurà de justificar amb un certificat mèdic i les proves corresponents.
3- Els pagaments es podran fer en efectiu o per domiciliació bancària, a través del número de compte que ens haureu de proporcionar (24 dígits). El alumnes que facin els pagaments en efectiu, hauran d’abonar l’import total del curs tres dies abans que aquest comenci.
4- Els rebuts que siguin retornats s’hauran d’abonar amb les despeses bancàries corresponents i en un màxim de dos dies. Si no, es procedirà a donar de baixa l’alumne.
5- Les classes que l’alumne perdi per causes alienes a l’escola no es descomptaran de l’import del curs ni es recuperaran.
6- Els dies festius, locals i nacionals no són considerats recuperables.
7- Els germans, les famílies nombroses i la gent en situació d’atur es beneficiaran d’un 5% de descompte. Els descomptes no són acumulables.
8- La Direcció es reserva el dret d’anul·lar qualsevol curs que no tingui com a mínim 6 alumnes.
9- El nombre màxim d’alumnes per classe és de 12. En casos excepcionals i de força major, aquest nombre es podria alterar lleugerament. Els horaris poden variar d’una hora en funció dels nivells.

error: El contingut està protegit!
obrir el xat
1
Contacta'ns per Whatsapp
Hola!
en què et podem ajudar?

ATENCIÓ IMPORTANT LLEGIR ABANS DE FER LA INSCRIPCIÓ

  • Per fer la inscripció cal omplir el formulari d'inscripció i fer el pagament de l’examen abans de la data límit d’inscripció. Si el pagament es realitza fora del termini establert s’haurà de pagar un suplement de 35€ de recàrrec.
  • El/la candidat/a que no es presenti el dia de l’examen no tindrà dret a la devolució del pagament.
  • El/a candidat/a que cancel•li la inscripció a l’examen abans de la data límit d’inscripció tindrà dret a la devolució de l’import de l’examen, però se li descomptaran 10€ en concepte de despeses administratives.
  • Les cancel•lacions que es realitzin un cop hagi passat la data límit d’inscripció no tindran dret a reemborsament.
  • En cas que el/la candidat/a no pugui assistir a l’examen per raons mèdiques justificades o per una incidència familiar greu, caldrà que presenti un certificat mèdic o la documentació corresponent en cas d’incidència familiar greu, i se li retornarà l’import de l’examen descomptant 10€ en concepte de despeses administratives.
  • El  dia de l'examen s’ha de ser puntual i portar el DNI o passaport en vigor. El/la candidat/a amb un DNI o passaport caducat no podrà fer l'examen.
  • Totes les cancel•lacions hauran de ser notificades per escrit a vic.exams@aulaemi.com.
  • No està permès el trasllat d'una inscripció d’examen Cambridge  English a una altra data d'examen o a un altre tipus d’examen, ni d'un candidat a un altre. En tots els casos, s'haurà de realitzar una nova inscripció.