Anglès Online A2 - Aula EmiAula Emi

Anglès Online A2

OBJECTIUS

 • En aquest bloc, l’alumne consolidarà el nivell A1 continuarà la transició d’A1 a A2 des de Breakthrough a Waystage.
 • El contingut del curs continua sent funcional i s’ha centrat completament en la millora de la independència dels estudiants en totes les àrees.
 • En aquest bloc, l’alumne s’introdueix als verbs modals d’habilitat, preposicions esteses, així com les formes simples actuals de molts verbs comuns.
 • L’ús d’una varietat d’exercicis abasta diferents estils d’aprenentatge, així com garanteix una cobertura exhaustiva dels temes.
 • El bloc consisteix en una sèrie d’exercicis interactius com l’associació de la imatge de paraules, la comprensió d’escoltar amb diàlegs curts i realistes i la pràctica d’escoltar amb els elements de vocabulari.

DURACIÓ: 60 Hores

PREU: 295 €

 • Bonificable a través del crèdit de formació de l’empresa FUNDAE.
 • Possibilitat de ser tutoritzat, on inclou tres sesions en videoconferència de 45min amb el tutor (cost del servei 155€/curs).

TEMARI:

Unit 1
In this unit students learn:

 • To express permission and ability.
 • To participate in a telephone conversation.
 • New words related to clothing.
 • Modal verbs (can, be able, have to).
 • Prepositions of place such as over, on and in.


Unit 2
In this unit students learn:

 • To describe people’s appearance.
 • Talk about clothes, months, years and age.
 • Spelling of numbers.
 • The correct order regarding adjectives.


Unit 3
In this unit students learn:

 • To express frequency, location and possession.
 • Vocabulary to talk about interpersonal relationships between people and their relatives.
 • Names of the most common food and beverages.
 • The verb have got.
 • Prepositions of placeon, under, next to, in front of.


Unit 4

In this unit students revise: the verb have got, expressions to talk about family, to describe people physically, give directions, talk about places, cities and ask for personal information.

Unit 5
In this unit students learn:

 • To express prohibitions.
 • To warn or notify.
 • Parts of the body.
 • More vocabulary to describe people and places: home, furniture, months etc.
 • The imperative mode in negative sentences.
 • Expressionsboth, some, enough, many, few and a lot of.

Unit 6

This unit includes linguistic immersion practice in which students have to deal with real situations, at the airport and at the hotel among others.
The unit finishes with a test to review and consolidate all the language skills acquired in the unit.

Unit 7
In this unit students practise all the language skills and attend a recorded class in which a teacher asks about eating out and they must record their answers.
Students receive feedback thanks to the voice-recognition system.

Unit 8
In this unit students learn more vocabulary about food and beverages and useful expressions that can be used at the restaurant.
Students also listen to a conversation of a couple going to the restaurant.

Unit 9
In this unit students practise all the language skills and learn vocabulary about hotel facilities.
Students also listen to a conversation of a hotel guest with the receptionist at the moment of checking in and out.


The unit finishes with an End-of-module test.

error: El contingut està protegit!
obrir el xat
1
Contacta'ns per Whatsapp
Hola!
en què et podem ajudar?

ATENCIÓ IMPORTANT LLEGIR ABANS DE FER LA INSCRIPCIÓ

 • Per fer la inscripció cal omplir el formulari d'inscripció i fer el pagament de l’examen abans de la data límit d’inscripció. Si el pagament es realitza fora del termini establert s’haurà de pagar un suplement de 35€ de recàrrec.
 • El/la candidat/a que no es presenti el dia de l’examen no tindrà dret a la devolució del pagament.
 • El/a candidat/a que cancel•li la inscripció a l’examen abans de la data límit d’inscripció tindrà dret a la devolució de l’import de l’examen, però se li descomptaran 10€ en concepte de despeses administratives.
 • Les cancel•lacions que es realitzin un cop hagi passat la data límit d’inscripció no tindran dret a reemborsament.
 • En cas que el/la candidat/a no pugui assistir a l’examen per raons mèdiques justificades o per una incidència familiar greu, caldrà que presenti un certificat mèdic o la documentació corresponent en cas d’incidència familiar greu, i se li retornarà l’import de l’examen descomptant 10€ en concepte de despeses administratives.
 • El  dia de l'examen s’ha de ser puntual i portar el DNI o passaport en vigor. El/la candidat/a amb un DNI o passaport caducat no podrà fer l'examen.
 • Totes les cancel•lacions hauran de ser notificades per escrit a vic.exams@aulaemi.com.
 • No està permès el trasllat d'una inscripció d’examen Cambridge  English a una altra data d'examen o a un altre tipus d’examen, ni d'un candidat a un altre. En tots els casos, s'haurà de realitzar una nova inscripció.